Bạn có biết ai là thủ môn đầu tiên bị trục xuất trong lịch sử World Cup không?