Bạn có biết ai đã ghi bàn thắng đã mang lại cho Tây Ban Nha World Cup đầu tiên không?