Các thủ môn không phải lúc nào cũng đeo găng tay ...

Lịch sử