Karim Benzema dẫn đầu trong cuộc chiến giành Pichichi vào ngày thứ tư

thế giới