Bạn có biết có bao nhiêu thành phố khác nhau có đội Tây Ban Nha đã chơi các trận đấu không?