Bạn có biết ai là cầu thủ duy nhất đã ghi ít nhất 5 bàn trong hai World Cup khác nhau không?