Bạn đã thấy máy bay của đội Tây Ban Nha cho World Cup chưa?

thế giới