Bạn có biết đội nào có nhiều mục tiêu hơn trong lịch sử World Cup không?