Tường thuật Tây Ban Nha của RNE, trong số những người giỏi nhất trong năm theo O Globo

Antonio Muelas