Khi Puyol vươn lên trời

Antonio MuelasThì Lựa chọn Tây Ban Nha