Bạn có biết có bao nhiêu bàn thắng Raúl González đã ghi bàn ở World Cup không?